Marte

Dierenverzorger

Marte

Marte maakt sinds kort deel uit van ons asielteam. Ze deed haar stage in het dierenasiel en studeerde in 2022 af als bachelor in de Dierenzorg.
Bovendien was ze ook meerdere jaren aan de slag als jobstudente.
De logische stap werd dan ook gemaakt en sinds oktober is ze als vaste medewerker in dienst genomen.